Conpleks Clara Cloud

Conpleks Clara Cloud er en moderne IoT cloudløsning til tracking af kørselsdata for udendørs, mobile robotter. Clouden viser robottens livestatus for en række funktioner, herunder position, strømniveau og hastighed. Sammensætningen af funktionerne kan tilpasses efter behov, hvormed den viste livestatus giver et hurtigt overblik over robottens tilstand. Derudover indeholder Clara Cloud også funktioner til robotflådestyring, brugergruppegodkendelse og distribution af centralt kontrollerede softwareopgraderinger.

Clara Cloud bygger på de følgende tre hovedfunktioner, indsamling af information, dataanalyse og sidst men ikke mindst muligheden for real-time beslutningstagen.
Mens den første hovedfunktion indsamler dataene, gør den anden det nemt at anvende dem, idet brugeren blandt andet kan fastsætte forskellige grænseværdier for de givne data og generere forskellige rapporter fra clouden. Den tredje og banebrydende hovedfunktion gør det muligt for brugeren at tage beslutninger baseret på real-time data.

Indsamling af information

  • Positionsdata, som indsamler forskellige data fra placeringen og funktionaliteten af de tilsluttede robotter
  • Aktivitetsdata, som logger aktiviteterne og viser de kørte spor, hvilket gør det muligt at vise omkreds- og dækningskort samt kørselsintensiteten på steder, hvor robotten har kørt flere gange
  • Vedligeholdelsesdata, som registrerer information om robotten til support- og vedligeholdelsesformål

Dataanalyse

  • Rapporter omhandlende aktiviteter, flåden og kørselsområder
  • Kort over og rapporter om anvendelsen
  • Rapportering af afvigelser og begivenheder ud fra brugerdefinerede grænseværdier

Real-time beslutningstagen

  • Livestatus på alle online robotter, køretøjer, redskaber og værktøjer
  • Beskedsystem via e-mail eller push-beskeder, der aktiveres i tilfælde af, at givne grænseværdier overskrides