Spændende praktikstillinger, der giver gode erfaringer

Det betyder meget for Conpleks at stå til rådighed for og give praktikanterne et læringsrum, hvor deres teoretiske viden kan afprøves på virkelige opgaver.

Conpleks søger to studerende til praktikstillinger til forårssemesteret med forventet opstart i februar. Selvom den ene fokuserer på softwareudvikling og den anden på udvikling af cloudløsninger, har de begge udendørs, mobile robotter til fælles.

Front-end og back-end udvikling

Praktikopslag, søg her!

Conpleks har udviklet cloudløsningen Clara Cloud, som både sender data til og samler data fra robotterne. Antallet af tilkoblede robotter, brugere og funktioner på clouden stiger støt hele tiden.
Arbejdet med front-end og back-end på clouden indeholder opgaver med alt fra design og specifikation til test og dokumentation. De primære programmeringssprog er JavaScript, Angular og AngularJS samt Node.js. Derudover bliver praktikanten inddraget aktivt i de løbende sprintmøder, som kendetegner Conpleks’ arbejdsproces.

 

 

Praktikant til softwareudvikling

Conpleks søger praktikanter

Hovedopgaverne indeholder embedded programmering i C, C++, Python og frameworket ROS.
For at teste softwaren kommer praktikanten ikke kun til at arbejde med simuleringsprogrammer, men derimod til at udføre deciderede testkørsler. Derudover kan der komme forskellige opgaver indenfor hardware til navigation og positionering samt implementering af øvrige robotfunktioner. Sidst men ikke mindst, er det en fast del af arbejdet at deltage i de løbende sprintmøder, som kendetegner virksomhedens arbejdsprocesser.

 

 

En interessant hverdag

Conpleks garanterer to spændende praktikstillinger med god balance mellem faglige udfordringer og relevant sparring fra en række dedikerede og dygtige kolleger. Foruden udvikling af udendørs, mobile robotter arbejder virksomheden også med professionel R&D-rådgivning indenfor software, hardware og mekanisk konstruktion. Ligesom Conpleks deltager i forskningsprojekter med både danske og internationale partnere.