Regeringen lancerer landets første nationale robotstrategi

Robotstrategien skal være med til at understøtte udviklingen mod et mere bæredygtigt Danmark og samtidig bidrage til gode uddannelses-, forsknings- og politiske rammer for udvikling og anvendelse af robotteknologi landet over. 

På vegne af regeringen præsenterede Ane Halsboe-Jørgensen, Uddannelses- og Forskningsminister, og Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Danmarks første nationale robotstrategi til en lanceringsevent for pressen og robotbranchen i Danmark. Visionerne bag var klare, idet robotstrategien skal understøtte, at Danmark fuldt ud kan realisere de potentialer, der er knyttet til udvikling og brug af robotter, og dermed styrke landets produktivitet og konkurrenceevne.

Genkendelsens glæde hersker i Struer
Ifølge den nationale robotstrategi rummer robotteknologien store grønne potentialer indenfor landbrugs- og fødevareproduktion, herunder gennem præcisionslandbrug, som kan reducere behovet for sprøjtemidler og vanding samt spare energi og arbejdskraft. Derudover lægger strategien vægt på, at robotter kan håndtere nedslidende arbejdsopgaver fx med tunge løft og slidsomme gentagne bevægelser.

– Vi byder den nye, nationale robotstrategi velkommen og bifalder de mange positive tiltag, der kommer til at følge i slipstrømmen af startegien. Ligesom vi er glade for at se, at mange af de områder og robotfunktioner, vi allerede arbejder med i dag, bliver nævnt i strategien, understreger Tom Simonsen, Administrerende direktør hos Conpleks, og forsætter,

– For det første er vi en del af SqM-Farm-projektet, hvor et sammenspil mellem kunstig intelligens og data fra satellitter, droner og robotter skal understøtte landmændenes håndtering af præcisionslandbrug blandt andet til gavn for miljø. For det andet sigter vi altid imod, at vores autonome robotter enten afhjælper hårde og opslidende arbejdsopgaver eller varetager besværlige opgaver, hvormed mandskabet kan frigøres til vigtigere og mere relevante opgaver.

Bæredygtighed på flere niveauer
– Vi skal udnytte, at vi har en af verdens førende robotindustrier og samtidig være med til at sikre, at den også bidrager med den grønne omstilling. Det skal strategien hjælpe til med. Det er fantastisk, hvor mange muligheder robotteknologi giver os, fortæller Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Den nationale robotstrategi indeholder følgende 11 fokusområder, som spænder over en bred vifte af emner. Fælles for emnerne samt visionerne bag er, at de alle indeholder en form for bæredygtighed ikke mindst i bidraget til den grønne omstilling, men også via branche- og kompetenceudviklingen blandt de danske virksomheder og deres medarbejdere.

Denmarks First National Robot Strategy

Strategiens fokusområder
Forskning og innovation
1: Forskning, innovation, udvikling og demonstration på robotområdet
2: Teknologisk service til danske virksomheder, som udvikler og anvender robotter
3: Bedre overblik over adgang til forskningsinfrastruktur
4: Bedre adgang til ESA og NASA for danske robotforskere og -virksomheder

Adgang til kompetencer
5: Styrkede robotteknologiske kompetencer gennem voksen-, efter- og videreuddannelse

Internationalisering
6: Stærk dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation
7: Adgang til verdensførende robotmiljøer via de danske innovationscentre
8: Tiltrækning af udenlandske investorer
9: Skræddersyede eksportfremmetilbud

Anvendelse af robotteknologi i danske virksomheder
10: Viden om barrierer for virksomheders investering i automatisering og medarbejderes kompetencer
11: Styrket innovation i erhvervslivet gennem vidensamarbejde i klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Fortsæt til Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside for at læse hele Robotstrategien med de 11 fokusområder.