Studerende til praktikpladser søges til efterårssemesteret

I øjeblikket inviterer universiteterne til åbent hus-arrangementer og praktikdage, hvor erhvervslivet kan møde de studerende, som skal i praktik til næste semester. En begivenhed, Conpleks traditionen tro deltager i. 

Software er en bred betegnelse, og Conpleks har derfor valgt at lave to forskellige praktikopslag. Et, der henvender sig til studerende, som ønsker at arbejde med applikationssoftware og navigation til udendørs, mobile robotter. Og et, der indeholder opgaver indenfor front-end og back-end til de app- og cloudløsninger, Conpleks har udviklet til håndteringen af robotterne.

De studerende afslutter praktikforløbet med en evaluering af praktikken hos Conpleks, og virksomheden scorer altid højt på opgaverelevans, øgede kompetencer, mængden af kage og ikke mindst det sociale. Det skyldes først og fremmest årelang erfaring med at sammensætte praktikforløb. Dernæst skyldes det, at virksomheden gør meget ud af at skabe balance for de studerende mellem faglige og tekniske udfordringer, som krydres med nødvendig og relevant sparring.

Ansøgningsfristen for begge praktikstillinger er 12. maj 2023. Find yderligere informationer ved at klikke på stillingsopslagene herunder.

Udvikling af front-end og back-end                    Udvikling af applikationssoftware
Student internships at Conpleks within software         Software engineering students as interns