Projektmodel

Conpleks kan håndtere en komplet udviklingsopgave fra idé til færdigt produkt eller assistere i forbindelse med udvalgte delopgaver. Uanset hvornår vi hentes ind, bliver projektudviklingen styret af fokuserede professionelle, som kan deres håndværk.

 

Conpleks' projektmodel

 

Fra idé til færdigt produkt

Når vi arbejder med produktudvikling, tager vi afsæt i en projektmodel bestående af fire faser. Den første er Analysefasen, som sikrer, at projektet får det rette afsæt ved hjælp af en række faglige analyser. Derefter følger Forstudiefasen, der udmunder i et produktforslag og en målrettet projektplan. Den tredje fase er selve Udviklingsfasen, hvor det endelige design lægges fast. Den fjerde og sidste fase er Konklusionsfasen, hvor det endelige produkt bliver klargjort til salg.

Analysefasen
• Implementeringsmuligheder
• Relevante teknologier
• Påkrævede udviklingsopgaver
• Tilhørende risici

Forstudiefasen
• Overordnede designs og teknologier
• Forslag til materialer og konstruktioner
• Tidsplan, budget og succeskriterier
• Ressourcer og kompetencer

Udviklingsfasen
• Fastlæggelse af endeligt design, både overordnet og i detaljen
• Gennemførelse af selve udviklingsprojekterne
• Koordinering af de parallelle projektforløb indenfor fx hardware, software og mekanik
• Opbygning af testmiljøer og udvælgelse af måleværktøjer

Konklusionsfasen
• Test af produktions- og produktkvalitet
• Afklaring af produktionssetup
• Gennemførelse af certificeringsarbejde
• Projektdokumentation og brugervejledninger overdrages
• Færdigt produkt, der er klart til markedsføring og salg

Den røde tråd, der binder de forskellige faser sammen, er vores specialiserede managementsystem, som sætter dokument- og kvalitetsstyring i højsæde. Derudover er samarbejde et vigtigt element for os, idet vi lægger vægt på løbende orientering om projektets forløb og resultater, hvormed alle væsentlige beslutninger kan træffes i fællesskab.