Software

Hos Conpleks Innovation anvender vi moderne og fleksible udviklingsmiljøer, som understøtter vores innovative og kreative softwareløsninger. Vi udvikler primært embedded software til udendørs, mobile robotter og som supplement dertil, har vi udviklet funktionelle app- og cloudløsninger. Conpleks Clara App sikrer en hurtig implementering af alle relevante styringsfunktioner, mens Conpleks Clara Cloud tracker robotternes positioner og aktiviteter.

Embedded softwaresystemer
• C, C++, MISRA C og Python
• Forskellige RTOS-operativsystemer
• Frameworks såsom ROS og Ubuntu
• SysML-baseret design med automatisk genereret design og kodedokumentation

App- og cloudplatforme
• JavaScript frontend med AngularJS
• JavaScript backend med NodeJS
• Java til Android
• MySQL- og MongoDB-databaser

Moderne og agile udviklingsmiljøer
• Jira-baseret opgavehåndtering
• Bitbucket-baseret versionskontrol af sourcekoden
• Automatiske Jenkins-buildsystemer

 

Conpleks Clara App - a flexible app platform Clara Cloud - Asset and activity tracking