Fasterholt

Optimering af markvanding med controllerkoncept fra Conpleks


”Vores erfaringer siger, at når man har med landmænd at gøre, skal tingene virke første gang. Man får ingen second chance. Så intentionen var at lave en styring, der er lige så simpel som maskinen, og det har vi fået.”

– Danny Hansen, Fabrikschef hos Fasterholt

Ny styring sikrer simpel, fleksibel og justerbar markvanding

For at opnå den mest optimale markvanding er det nødvendigt at kunne tilpasse vandmængden til specifikke områder på hver enkelt mark ud fra vandingsbehov og topografi, hvilket også kaldes zonevanding. Med den nye controllerløsning fra Conpleks kan Fasterholt tilbyde en ny og unik måde at styre zonevandingen på. Det skyldes blandt andet, at zonerne nu oprettes løbende i en tilhørende app, mens landmanden kører i marken.

Et af Fasterholts overordnede formål er at tilbyde flådestyring via appen, idet løsningen rummer fjernbetjening af indstillingerne og overvågning af vandingsmaskinerne. Conpleks har på den baggrund lavet en række features, som sparer landmanden for mange køreture ud i marken. Eksempelvis kan landmanden nu starte og stoppe pumperne og indstille et såkaldt tidligt stop i appen. Desuden er det muligt at gemme vandingstræk med tidsforbrug fra de enkelte marker, så fremtidige vandinger og dermed arbejdsdagen kan planlægges helt nøjagtigt. En anden tidsbesparende feature er muligheden for at se, om maskinen er færdig med at vande, og hvor den er placeret via GPS-positionering.

– Det har overrasket mig, hvor omfattende processen har været, når løsningen er så simpel. Men for at få så enkel en løsning, ligger der et kæmpe arbejde bag, og jeg er meget tilfreds. Så tilfreds, at jeg vil have mere. Nu har vi udviklet en app, som klarer selve styringen, mens den optimale overvågning kommer med cloudløsningen, som er på vej, fortæller Danny Hansen.

Fremtidssikret løsning

Controllerkonceptet, som er ROS-baseret, bygger på Conpleks’ softwareplatform og dermed den robotteknologi, virksomheden har udviklet gennem det sidste årti. Der er dermed tale om en distribueret, CAN-baseret og fremtidssikret løsning, som kan tilpasses efter de behov og ønsker, Fasterholt måtte få i fremtiden. Samtidig forbinder controlleren vandingsmaskinen til appen og clouden via mobildata og Wi-Fi.

Den nye controller monteres på de maskiner, der klargøres til sæsonen 2023, og bliver dermed en standardkomponent på alle Fasterholts vandingsmaskiner.

Conpleks devloped an app for managing irrigators Fasterholt irrigator with Conpleks controller

 

Klik på billedet til venstre for at få flere informationer om den nye controller fra Conpleks og om, hvordan optimal ressourceudnyttelse gavner både miljø, ergonomi og udbytte. Klik på billedet til højre for flere informationer om Fasterholt.